Xây dựng

- Xây dựng

Với tâm niệm "Đưa giải pháp tổng thể, sản phẩm hoàn hảo cho khách hàng" nên Tuấn Long luôn chú trọng phát triển nhân lực, thiết bị, công nghệ...cho lĩnh vực xây dựng

phát triển cùng kết cấu thép. Và hiện nay, năng lực đội ngũ xây dựng của Tuấn Long  có thể đảm đương tất cả các công trình với tiến độ và chất lượng tốt nhất.