chi tiết dự án

2 Nhà xưởng K20.L66.B6.H7,5

Thông tin dự án

Dự án
2 Nhà xưởng K20.L66.B6.H7,5
Địa điểm Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Công nghiệp Fukuoka
Quy mô 2640 m2 ; 127.222 Tấn ; K = 20 m ; H = 7.5 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm