chi tiết dự án

Công trình Dệt may Đồng Văn II

Thông tin dự án

Dự án
Công trình Dệt may Đồng Văn II
Địa điểm KCN Đồng Văn II, Hà Nam
Chủ đầu tư Tổng Dệt May
Quy mô 12000 m2 ; 300 Tấn ; K = 60 m ; H = 7 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm