chi tiết dự án

Cửa hàng xăng dầu

Thông tin dự án

Dự án
Cửa hàng xăng dầu
Địa điểm Ngã 3 Phủ Lỗ - Xã Phủ Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Xây dựng 20-4

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm