chi tiết dự án

Đầu tư Nhà máy kéo sợi 2 vạn cọc sợi

Thông tin dự án

Dự án
Đầu tư Nhà máy kéo sợi 2 vạn cọc sợi
Địa điểm Km6+200 Quốc lộ 39A, thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Dệt 8-3
Quy mô 11771.1 m2 ; 326.56 Tấn ; K = 90 m ; H = 7 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm