chi tiết dự án

Đầu tư và mở rộng Dây chuyền chế tạo máy biến áp 220KV/500KV (Sức trục 350T)

Thông tin dự án

Dự án
Đầu tư và mở rộng Dây chuyền chế tạo máy biến áp 220KV/500KV (Sức trục 350T)
Địa điểm Tổ 26, Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Chủ đầu tư Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
Quy mô 3000 m2 ; 1000 Tấn ; Q = 350 Tấn ; K = 30 m ; H = 28 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm