chi tiết dự án

Đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất gạch men TASA

Thông tin dự án

Dự án
Đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất gạch men TASA
Địa điểm KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần gạch men TASA
Quy mô 82984 m2 ; 2500 Tấn ; K = 50 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm