chi tiết dự án

Di chuyển cơ sở sản xuất cũ; Đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn - Giai đoạn 1

Thông tin dự án

Dự án
Di chuyển cơ sở sản xuất cũ; Đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn - Giai đoạn 1
Địa điểm Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí (MECANIMEX Co.,ltd)
Quy mô 500 Tấn ; Q = 5 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm