chi tiết dự án

DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẠT KCT, SƠN CHỐNG CHÁY KHU NHÀ XƯỞNG P1- CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BẮC GIANG)

Thông tin dự án

Dự án
DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẠT KCT, SƠN CHỐNG CHÁY KHU NHÀ XƯỞNG P1- CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BẮC GIANG)
Địa điểm KCN Quang Châu, Bắc Giang
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT
Quy mô 7000 m2 ; 1400 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm