chi tiết dự án

Dự án Nhà máy K70.L450 sản xuất Kính an toàn Việt Nhật

Thông tin dự án

Dự án
Dự án Nhà máy K70.L450 sản xuất Kính an toàn Việt Nhật
Địa điểm Bạch Sam - Mỹ Hào - Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Kính an toàn Việt Nhật
Quy mô 68520 m2 ; 1500 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm