chi tiết dự án

Kết cấu thép và bao che Nhà máy sản xuất Công ty U-LI (VN) - Tập đoàn Chinpech

Thông tin dự án

Dự án
Kết cấu thép và bao che Nhà máy sản xuất Công ty U-LI (VN) - Tập đoàn Chinpech
Địa điểm KCN Sông Trà, Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình
Chủ đầu tư Công ty TNHH U-LI (VN) thuộc Tập đoàn Chinpech; Tổng thầu chính: Công ty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh
Quy mô 80000 m2 ; 2000 Tấn ; Q = 3 Tấn ; K = 50 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm