chi tiết dự án

Kho nguyên liệu: K34.L44.H9 + Nhà xưởng 1: K34.L48.H26 + Nhà xưởng 2: K36.L48.H12

Thông tin dự án

Dự án
Kho nguyên liệu: K34.L44.H9 + Nhà xưởng 1: K34.L48.H26 + Nhà xưởng 2: K36.L48.H12
Địa điểm Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Catalan
Quy mô 6598 m2 ; 297.07 Tấn ; K = 36 m ; H = 26 m

Các dự án tiêu biểu khác




Dự án thực hiện qua các năm