chi tiết dự án

Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Thọ Xuân

Thông tin dự án

Dự án
Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Thọ Xuân
Địa điểm Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
Quy mô 4000 m2 ; 700 Tấn ; K = 45 m ; H = 10 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm