chi tiết dự án

Nhà kho 2K37.L32.H8.B8

Thông tin dự án

Dự án
Nhà kho 2K37.L32.H8.B8
Địa điểm Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Catalan
Quy mô 2780 m2 ; 66.094 Tấn ; K = 37 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm