chi tiết dự án

Nhà kho K28.L34.H6

Thông tin dự án

Dự án
Nhà kho K28.L34.H6
Địa điểm Sóc Sơn, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chè Vĩnh Lộc
Quy mô 1000 m2 ; 20 Tấn ; K = 28 m ; H = 6 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm