chi tiết dự án

Nhà kho K40.L57,5.H8.B7,4

Thông tin dự án

Dự án
Nhà kho K40.L57,5.H8.B7,4
Địa điểm KCN Hanaka, Từ Sơn, Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn HaNaKa
Quy mô 2400 m2 ; 54 Tấn ; K = 40 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm