chi tiết dự án

Nhà kho K9,9.L39,9

Thông tin dự án

Dự án
Nhà kho K9,9.L39,9
Địa điểm Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Catalan
Quy mô 395 m2 ; 6.441 Tấn ; K = 9.9 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm