chi tiết dự án

Nhà kho thành phẩm - 2K45.L96

Thông tin dự án

Dự án
Nhà kho thành phẩm - 2K45.L96
Địa điểm Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Catalan
Quy mô 4320 m2 ; 206 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm