chi tiết dự án

Nhà máy ACC Technologies Việt Nam

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy ACC Technologies Việt Nam
Địa điểm KCN Quế Võ - Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH ACC Technologies Việt Nam; Tổng thầu: Công ty Cổ phần AP Việt Nam
Quy mô 14000 m2 ; 1300 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm