chi tiết dự án

NHÀ MÁY ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG

Thông tin dự án

Dự án
NHÀ MÁY ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG
Địa điểm CCN Việt Hòa, Việt Hòa, Hải Dương.
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Đá Mài Hải Dương
Quy mô 600 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm