chi tiết dự án

Nhà máy giết mổ chế biến gia cầm xuất khẩu Việt Avis

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy giết mổ chế biến gia cầm xuất khẩu Việt Avis
Địa điểm Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 36
Quy mô 10000 m2 ; 300 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm