chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất Acid Phosphoric nhiệt và các muối phosphate -Nhà sấy ép-K31.L60.H15

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy sản xuất Acid Phosphoric nhiệt và các muối phosphate -Nhà sấy ép-K31.L60.H15
Địa điểm KCN Tằng Loỏng - Lào Cai
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần hóa chất Bảo Thắng
Quy mô 1860 m2 ; 132.086 Tấn ; K = 31 m ; H = 15 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm