chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất gạch giai đoạn 2

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy sản xuất gạch giai đoạn 2
Địa điểm KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
Chủ đầu tư Công ty cổ phần CMC
Quy mô 21100 m2 ; 788 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm