chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất hàng may mặc Sangwoo Việt Nam

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy sản xuất hàng may mặc Sangwoo Việt Nam
Địa điểm Khu công nghiệp VSIP - Xã Hưng Tây - Huyện Hưng Nguyên - Tỉnh Nghệ An
Chủ đầu tư Công ty THNN Sangwoo
Quy mô 17865 m2 ; 350 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm