chi tiết dự án

Nhà Máy sản xuất ống thép - Hoa Sen Nghệ An

Thông tin dự án

Dự án
Nhà Máy sản xuất ống thép - Hoa Sen Nghệ An
Địa điểm KCN Đông Hồi - Quỳnh Lập - Hoàng Mai - Nghệ An
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Quy mô 26207 m2 ; 541 Tấn ; Q = 32 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm