chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất phân lân giàu TSP 100.000 T/năm

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy sản xuất phân lân giàu TSP 100.000 T/năm
Địa điểm KCN Tằng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai
Quy mô 30000 m2 ; 2500 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm