chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc DCP 50.000 T/năm - Nhà kho số 1, 2 - DCP mở rộng

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc DCP 50.000 T/năm - Nhà kho số 1, 2 - DCP mở rộng
Địa điểm KCN Tằng Loỏng - Lào Cai
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai
Quy mô 4000 m2 ; 140 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm