chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất thuốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy sản xuất thuốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình
Địa điểm KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình
Quy mô 3000 m2 ; 70 Tấn ; K = 36 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm