chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất trang phục may mặc của Công ty TNHH Maple - CN Peony

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy sản xuất trang phục may mặc của Công ty TNHH Maple - CN Peony
Địa điểm Lô 15, đường số 7, KCN VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Maple, Tổng thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh
Quy mô 40000 m2 ; 800 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm