chi tiết dự án

Nhà M&E thuộc Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách Quốc tế Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Thông tin dự án

Dự án
Nhà M&E thuộc Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách Quốc tế Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng; Tổng thầu chính: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và Xây dựng Hòa Bình
Quy mô 365 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm