chi tiết dự án

Nhà tổ chức sự kiện - Nhà hàng Phố Việt - K19.L50 - 2 tầng

Thông tin dự án

Dự án
Nhà tổ chức sự kiện - Nhà hàng Phố Việt - K19.L50 - 2 tầng
Địa điểm Việt Trì, Phú Thọ
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần An Thịnh
Quy mô 950 m2 ; ; K = 19 m ; H = 50 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm