chi tiết dự án

Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm

Thông tin dự án

Dự án
Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Địa điểm Lô V.3 - V.4 - KCN Thuận Thành 3 - Xã Thanh Khương - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Gas Venus
Quy mô 615 m2 ; 38.749 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm