chi tiết dự án

Nhà xưởng 2 - K48.L49,5.H7

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng 2 - K48.L49,5.H7
Địa điểm Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật KVC
Quy mô 2376 m2 ; 70 Tấn ; K = 48 m ; H = 7 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm