chi tiết dự án

Nhà xưởng 2 tầng - K25,5.L70 (Sử dụng Q345)

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng 2 tầng - K25,5.L70 (Sử dụng Q345)
Địa điểm KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tân Hưng
Quy mô 1785 m2 ; 147 Tấn ; K = 25.5 m ; H = 11 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm