chi tiết dự án

Nhà xưởng chính, nhà ăn, nhà nồi hơi khí nén - Nhà máy May Tuyên Quang

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng chính, nhà ăn, nhà nồi hơi khí nén - Nhà máy May Tuyên Quang
Địa điểm Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
Chủ đầu tư Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Tổng thầu Công ty Cổ phần Điện Nước và Xây dựng Hà Nội
Quy mô 7200 m2 ; 300 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm