chi tiết dự án

Nhà xưởng K150.L200 Đồng Nai

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K150.L200 Đồng Nai
Địa điểm Khu CN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka
Quy mô 30000 m2 ; 1000 Tấn ; Q = 10 Tấn ; K = 150 m ; H = 15 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm