chi tiết dự án

Nhà xưởng K25,5.L67,5

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K25,5.L67,5
Địa điểm KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tân Hưng
Quy mô 1800 m2 ; 50 Tấn ; K = 25.5 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm