chi tiết dự án

Nhà xưởng K30.L40.H6

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K30.L40.H6
Địa điểm Số 102 Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Bitexco Nam Long
Quy mô 1260 m2 ; 14.849 Tấn ; K = 30 m ; H = 6 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm