chi tiết dự án

Nhà xưởng K50.L182.H10.B7.Q3.V7

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K50.L182.H10.B7.Q3.V7
Địa điểm KCN Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kính Việt Hưng (K50.L91)
Quy mô 9100 m2 ; 260.037 Tấn ; Q = 3 Tấn ; K = 50 m ; H = 10 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm