chi tiết dự án

Showroom 2K45.L78 + Khu dầm sàn K12.L78

Thông tin dự án

Dự án
Showroom 2K45.L78 + Khu dầm sàn K12.L78
Địa điểm Đông Anh - Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Diệp Linh
Quy mô 8000 m2 ; 200 Tấn ; K = 45 m ; H = 7 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm