chi tiết dự án

Thi công Xây dựng nhà xưởng xây sẵn giai đoạn 1 - VSIP Bắc Ninh 3K68.L54

Thông tin dự án

Dự án
Thi công Xây dựng nhà xưởng xây sẵn giai đoạn 1 - VSIP Bắc Ninh 3K68.L54
Địa điểm Thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh
Quy mô 12000 m2 ; 350 Tấn ; K = 68 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm