chi tiết dự án

Trại chăn nuôi K28.L50 (2 nhà)

Thông tin dự án

Dự án
Trại chăn nuôi K28.L50 (2 nhà)
Địa điểm Thôn Lệ Cầm 2 - Xã Thanh Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hóa
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thiết bị điện Sơn Hà
Quy mô 1620 m2 ; 12.646 Tấn ; K = 28 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm