chi tiết dự án

Văn phòng kết hợp showroom

Thông tin dự án

Dự án
Văn phòng kết hợp showroom
Địa điểm Nghi Sơn - Thanh Hóa
Chủ đầu tư Doanh nghiệp Huệ Lương
Quy mô 465 m2 ; 31.304 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm