chi tiết dự án

Xây dựng Nhà ăn ca + Nhà xưởng chính - Nhà máy may

Thông tin dự án

Dự án
Xây dựng Nhà ăn ca + Nhà xưởng chính - Nhà máy may
Địa điểm Xã Kiên Thành - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đáp Cầu - Lục Ngạn
Quy mô 2652 m2 ; ; K = 34 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm