chi tiết dự án

Xây dựng nhà kho thành phẩm - Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn II) -K48.L180.H8

Thông tin dự án

Dự án
Xây dựng nhà kho thành phẩm - Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn II) -K48.L180.H8
Địa điểm Việt Trì, Phú Thọ
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Liên Việt Phú Thọ
Quy mô 8640 m2 ; 180 Tấn ; K = 48 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm