chi tiết dự án

Xây dựng nhà máy 2 tầng HJC Vina Factory

Thông tin dự án

Dự án
Xây dựng nhà máy 2 tầng HJC Vina Factory
Địa điểm Lô 6, KCN Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên
Chủ đầu tư Công ty TNHH HJC Vina
Quy mô 3979 m2 ; 142.885 Tấn ; K = 50 m ; H = 7 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm