chi tiết dự án

Xây dựng nhà xưởng mới

Thông tin dự án

Dự án
Xây dựng nhà xưởng mới
Địa điểm KCN Hanaka - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn HaNaKa
Quy mô 42000 m2 ; 1500 Tấn ; Q = 10 Tấn ; K = 90 m ; H = 17 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm