chi tiết dự án

Xây dựng nhà xưởng mới

Thông tin dự án

Dự án
Xây dựng nhà xưởng mới
Địa điểm Lào Cai
Chủ đầu tư Công ty TNHH phốt pho vàng Việt Nam
Quy mô 1456 m2 ; 50 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm