chi tiết dự án

Xưởng K20.L48,37.Q7,5

Thông tin dự án

Dự án
Xưởng K20.L48,37.Q7,5
Địa điểm Xã Thành Vân - Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư Công ty TNHH thương mại XNK Thịnh Đạt 888
Quy mô 967 m2 ; 51.875 Tấn ; Q = 7.5 Tấn ; K = 20 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm