chi tiết dự án

Xưởng sản xuất K40.L70.H(7,5+14).B7

Thông tin dự án

Dự án
Xưởng sản xuất K40.L70.H(7,5+14).B7
Địa điểm Đông Triều - Quảng Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Phong Thủy
Quy mô 2800 m2 ; 201.004 Tấn ; K = 40 m ; H = 14 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm